De Nationale Politie: Dealers in de dop

De Nationale Politie: Dealers in de dop

De Nationale Politie deed onderzoek naar kinderen en jongeren die in de druggerelateerde criminaliteit terecht komen. Doel van het onderzoek is om aanknopingspunten te vinden die ingezet kunnen worden voor gerichte preventie- en interventiestrategieën. De focus van het onderzoek ligt op kinderen in de leeftijd tussen de 9 en 15 jaar.

De aanleiding voor dit onderzoek is de aanpak van (potentiële) doorgroeiers, 1 van de pijlers van het ‘Versterkingsplan incidentele middelen 2019-2021’ van het RIEC. Hierin worden de plannen beschreven om ondermijnende effecten van de drugshandel in de regio Amsterdam-Amstelland aan te pakken

Conclusies

  • Er lijkt niet zozeer actief geronseld te worden door criminele drugsnetwerken. De rekrutering van jonge aanwas gaat meestal subtiel en veelal door personen uit het eigen netwerk: via school, de buurt of familie rollen ze erin.
  • Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn in het bijzonder kwetsbaar om slachtoffer te worden van rekrutering.
  • Kwetsbare jongeren zijn op zoek naar erkenning en zijn blij als ze gezien worden en mee mogen doen met oudere (criminele) jongens uit hun wijk.

Aanbevelingen

  • Begin al vroeg met preventiemaatregelen: het liefst al op de basisschool.
  • Werk aan een goede verbinding, wederzijds vertrouwen en respect.
  • Creëer bewustzijn onder professionals dat jonge daders van drugshandel ook slachtoffer kunnen zijn van criminele uitbuiting.

Organisatie

Nationale Politie, Eenheid Amsterdam

Over het onderzoek
Uitgevoerd door de Nationale Politie, Eenheid Amsterdam.
Lees meer hier.