CKM: Online platform kan bijdragen aan bescherming van slachtoffers CU

CKM: Online platform kan bijdragen aan bescherming van slachtoffers CU

Een specifiek platform gericht op criminele uitbuiting kan bijdragen aan het signaleren, beschermen en voorkomen van slachtoffers van deze vorm van mensenhandel. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) en CKM.

Shamir Ceuleers, woordvoerder CKM: ‘De zorgen over het ronselen en dwingen van kwetsbare personen tot het plegen van strafbare feiten nemen alleen maar toe, maar slachtoffers van criminele uitbuiting ervaren hoge drempels bij het zoeken naar hulp en bescherming. Er ligt dan ook een belangrijke uitdaging om in contact te komen met deze onzichtbare groep, zodat zij in veiligheid kunnen worden gebracht.’ Uit de studie volgt het advies om met een tweejarig pilotproject te starten.

Het platform
Met het doel meer slachtoffers van criminele uitbuiting te signaleren en beschermen, en nieuwe slachtoffers te voorkomen, hebben NH-SV en het CKM een pilotproject ontwikkeld voor een landelijk online platform voor (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. Het platform maakt het mogelijk dat slachtoffers op laagdrempelig en anonieme kunnen chatten met een opgeleide hulpverlener die hen ondersteunt en kan doorverwijzen naar lokale hulpverlening en/of opsporingsinstanties. Daarnaast fungeert het platform als kennisportaal waar slachtoffers, hun sociale omgeving en professionals terecht kunnen voor informatie en advies.

Online outreach naar slachtoffers
Een belangrijke pijler van het platform is dat er ook online actief op zoek wordt gegaan naar (potentiële) slachtoffers. Arjen Polstra, projectleider NH-SV: ‘Slachtoffers weten vaak zelf niet dat zij slachtoffer zijn en blijven daardoor in de criminaliteit, terwijl ze baat hebben bij bescherming en hulp. Via online outreach is het naar verwachting mogelijk om met hen in contact te komen. Bijvoorbeeld door in te spelen op het online zoekgedrag van jongeren en hen op basis daarvan online gericht te begeleiden naar hulp en bescherming.’ Het platform investeert ook in het gericht online informeren en adresseren van kwetsbare personen over de gevolgen van criminaliteit – met het doel om nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door het CKM en NH-SV.
Lees meer hier