CKM: Criminele uitbuiting en scholen: Kansen voor primair en voortgezet onderwijs

CKM: Criminele uitbuiting en scholen: Kansen voor primair en voortgezet onderwijs

Gedwongen worden om te stelen, om geldezel te zijn of om drugs weg te brengen. In Nederland blijken veel minderjarigen hier kwetsbaar voor te zijn. Onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam laat zien dat ook scholen te maken krijgen met signalen van criminele uitbuiting. Het ronselen en de uitbuiting vindt deels in of rond de school plaats. Soms gaat het zelfs om basisscholieren.

Criminele uitbuiting is een vorm van mensenhandel waarbij slachtoffers gedwongen worden om strafbare feiten te plegen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat criminele uitbuiting een veel groter probleem is dan gedacht en in het hele land voorkomt. Vooral kwetsbare minderjarigen worden slachtoffer. In nieuw onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel voor de Gemeente Rotterdam is specifiek gekeken naar wat scholen in de gemeente Rotterdam tegenkomen en wat zij kunnen doen om criminele uitbuiting tegen te gaan. Voor het onderzoek is een vragenlijst afgenomen onder 29 middelbare scholen en 47 basisscholen. Aanvullend zijn interviews gehouden met onderwijsinstellingen en professionals die betrokken zijn bij de veiligheid op en rondom scholen.

62% van de middelbare scholen en 28% van de basisscholen heeft zorgen over een of meer leerlingen

Scholen kunnen het niet alleen

Het rapport biedt daarvoor handvatten en doet aanbevelingen. In de eerste plaats is het belangrijk dat er binnen scholen meer bewustwording en deskundigheid wordt ontwikkeld over criminele uitbuiting. Ceuleers: “Maar scholen kunnen dit niet alleen. In de afgelopen jaren hebben scholen namelijk steeds bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden gekregen, waardoor de werkdruk hoger is geworden. Daarom is het belangrijk dat zij de juiste ondersteuning krijgen om hun rol in de aanpak van criminele uitbuiting uit te voeren.

Over het onderzoek

Door het CKM in opdracht van Gemeente Rotterdam
Lees meer hier.