Avans: (vervolg)onderzoek naar criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland

Avans: (vervolg)onderzoek naar criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland

Uit recent onderzoek van de Avans Hogeschool onder scholen in Zeeland blijkt dat studenten in het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een hoger risico lopen om betrokken te raken bij criminele uitbuiting in vergelijking met andere jongeren van dezelfde leeftijd.

Afgeven pinpas, diefstal en vervoer pakketjes
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de medewerkers en zo’n zestig procent van de bestuurders te maken hebben gehad met criminele uitbuiting onder scholieren. De leerlingen die hebben aangegeven wel eens benaderd te zijn om iets te doen wat zou kunnen duiden op criminele uitbuiting, geven als voorbeelden het afgeven van de pinpas, (winkel-)diefstal, geweldpleging en het wegbrengen van pakketjes.

Data werden verzameld door middel van interviews, enquêtes en literatuuronderzoek. Dit heeft geleid tot interviews met sleutelfiguren uit acht verschillende organisaties. Daarnaast zijn er 128 enquêtes ingevuld door schoolbestuurders, schoolleiders, onderwijzend en ondersteunend personeel en zijn er 36 interviews gehouden met deze groep. Daarnaast is met 114 leerlingen gesproken.

Wethouder Van der Reest ziet het onderzoek als een oproep tot actie. Hij hoopt dat de aanbevelingen uit het onderzoek zullen leiden tot verandering en meer bescherming van Zeeuwse jongeren tegen criminele uitbuiting.

Over het onderzoek
Uitgevoerd door Avans Hogescholen