Avans: Criminele uitbuiting onder scholieren en studenten in Zeeland

Avans: Criminele uitbuiting onder scholieren en studenten in Zeeland

De lectoraten Ondermijning en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (ViA) zijn samen een onderzoek naar de criminele uitbuiting van scholieren in Zeeland gestart, in opdracht van de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland.

Er zijn signalen dat middelbare scholieren betrokken zijn bij de handel en mogelijk productie van drugs en betrokkenheid bij de loverboy problematiek. Omdat het onderwerp moeilijk bespreekbaar is, bestaat er weinig zicht op de werkelijke aard en omvang van het probleem en welke maatregelen eventueel preventief getroffen kunnen worden.

In het onderzoek staat de vraag centraal wat de aard en omvang is van criminele uitbuiting onder scholieren in het voortgezet onderwijs in Zeeland en in hoeverre leerkrachten en schoolbestuurders hiermee bekend zijn. Hoe ziet het fenomeen eruit? Hoe vaak komt het voor? Waar vindt het plaats? Op welke manier worden jongeren benaderd? Vangen onderwijsinstellingen signalen voldoende op en hoe reageren zij hierop?

Voor de beantwoording van deze vragen worden enquêtes uitgezet onder schoolbestuurders, leerkrachten en scholieren en vinden deskresearch en interviews plaats.

Over het onderzoek
Het onderzoek is afgerond in januari 2022. De onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen zijn terug te lezen in het eindrapport. 

De Taskforce RIEC heeft het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht inmiddels gevraagd om een vervolgonderzoek te doen naar criminele uitbuiting binnen het voortgezet speciaal onderwijs en speciaal middelbaar beroepsonderwijs.