Signalen herkennen

Herken je dit

Signalen op school

 • Spijbelen en onverklaarbare afwezigheid
 • Concentratieproblemen en lage motivatie
 • (Onverklaarbare of plotseling) slechte schoolprestaties
 • Opvallende verandering in houding of gedrag
 • In het bezit zijn van meerdere telefoons en moet hierop altijd bereikbaar zijn.
 • Teruggetrokken gedrag en ontwijkende antwoorden
 • Liegen en smoesjes
 • Ineens dure kleding, spullen of contant geld
 • Bij controle worden drugs, gestolen spullen of wapens gevonden
 • Vroegtijdig stoppen met school
 • Opgewacht in de pauze en/of na school
 • Wordt gehaald en gebracht met scooter / auto
 • Contact met oudere jongens of meiden of contacten die zonder goede reden rond school hangen

Signalen rondom gedrag

 • Teruggetrokken gedrag en ontwijkende antwoorden op vragen
 • Snel wisselende emoties en plotselinge gedragsveranderingen
 • Gebrek aan duidelijke en gestructureerde dagbesteding
 • Verstoord dag en nachtritme. Slaapt overdag en is in de nacht wakker
 • Niet of laat thuiskomen
 • Onduidelijk waar hij of zij naartoe gaat of aanwezig op plekken ver buiten de eigen woonomgeving
 • Gaat vaak uit of is aanwezig in hotelkamers en andere afgelegen locaties
 • Oververmoeid
 • Agressie
 • Komt afspraken niet na
 • Weinig flexibel
 • Gespannen of angstig
 • Wegloopgedrag
 • Is niet aanspreekbaar op gedrag
 • Geen realistisch zelfbeeld
 • Depressief
 • Buikpijn of misselijk en / of eetproblemen
 • Drank en of drugsgebruik
 • Tekenen van mishandeling of zelfverwonding
 • Problemen thuis

Signalen rond sociale contacten

 • Heeft veel nieuwe contacten
 • Gaat om met mensen die veel ouder zijn en / of met personen die rond de school hangen
 • Heeft contacten die druk uitoefenen, beslissingen maken, bazig en controlerend zijn
 • Heeft contacten die actief zijn in het criminele circuit
 • Geheimzinnig over nieuwe contacten
 • Beschermend tegenover nieuwe vrienden en kennissen
 • Wordt gehaald en gebracht met scooter of auto
 • Isoleert zich van familie, vrienden en bekenden
 • Kan de relatie met een persoon of groep niet verbreken
 • Ongelijke relaties
 • Kan of durft geen eigen beslissingen te nemen
 • Snel beïnvloedbaar

Signalen online

 • Seksueel getint materiaal dat rondgaat
 • Betrokken zijn bij (het maken van) filmpjes van vechtpartijen, (nep)wapens, geld, naaktbeelden van anderen
 • Digitale controle. Meldplicht via apps
 • Locatie wordt gevolgd
 • Telefoon(s) altijd stand-by en moet altijd bereikbaar zijn

Meer signalen

 • Betrokkenheid bij strafbare feiten en problemen met politie of financiële instellingen
 • Heeft meerdere telefoons of een wegwerptelefoon
 • Opvallend veel kennis over drugs (handel en productie)
 • Ineens dure kleding, spullen of contant geld
 • Ziet er plotseling uitdagend en sexy uit
 • Plotseling hoge of onverklaarbare schulden, boetes of transacties
 • Een geblokkeerde bankrekening
 • Het met regelmaat moeten aanvragen van een nieuwe bankpas, legitimatie, telefoonnummer of DIGID

Vermoedens van mensenhandel? Deel je zorgen!

Heb je een vermoeden dat je zoon of dochter, vriend of vriendin, leerling, cliënt of bekende gedwongen wordt tot criminaliteit en slachtoffer is van criminele uitbuiting? Chat anoniem met Team Keerpunt. Chat nu