Wat zijn mijn rechten als slachtoffer van een strafbaar feit?

Wat zijn mijn rechten als slachtoffer van een strafbaar feit?

Als je vragen hebt over je rechten of je zorgen maakt, kun je altijd bij Keerpunt terecht. Start nu jouw chat.

 • Recht op informatie over het proces

  De politie of de officier van justitie moet je vertellen wat het betekent om aangifte te doen, wat er met de strafzaak gebeurt en wat je rechten zijn.

 • Recht op bescherming

  Vertel het de politie wanneer je bang bent voor de mensenhandelaar of iemand anders uit je omgeving. Zij zullen samen met je kijken naar een oplossing om je veiliger te laten voelen.

 • Recht om aangifte te doen

  Je hebt altijd het recht om aangifte te doen van een misdrijf of strafbaar feit.

 • Recht op gratis hulp

  Slachtofferhulp Nederland kan je advies geven en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld tijdens het strafproces of als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Ook kunnen zij je helpen om de schade die je hebt geleden vergoed te krijgen.

 • Recht op ondersteuning

  Je kunt de politie of de officier van justitie vagen of er iemand met je mee mag komen als je bijvoorbeeld aangifte wilt doen.

 • Recht op schadevergoeding

  Wanneer je schade hebt geleden door een strafbaar feit, dan heb je het recht om een schadevergoeding te vragen.

 • Spreekrecht

  Als slachtoffer heb je het recht om in de rechtszaal te vertellen over de gevolgen van de uitbuitingssituatie. Een advocaat, hulpverlener of iemand van Slachtofferhulp Nederland kan je helpen om dit voor te bereiden. Zij kunnen samen met jou een verklaring opstellen. Die mag je zelf of door een ander laten voorlezen in de rechtszaal.

 • Dossier strafzaak bekijken

  Je mag de stukken uit het dossier van de strafzaak bekijken. Dit kun je aan de officier van justitie of de rechter vragen. De officier van justitie kan ook documenten toevoegen aan het dossier.

 • Klacht indienen als er geen strafzaak komt

  Als er wordt besloten dat er geen strafzaak komt en je bent het hier niet mee eens dan kun je hierover een klacht indienen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan je hierbij helpen.

 • Recht op informatie over de dader

  Je hebt het recht om te weten of de verdachte of de dader wordt vrijgelaten, op verlof mag of is ontsnapt. De officier van justitie of een rechter kan je hiervan op de hoogte houden.

 • Vergoeding voor getuigen

  Als je moet getuigen in een strafzaak dan heb je recht op een vergoeding van de kosten die je hebt moeten maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding van je reiskosten of kosten omdat je niet kunt werken hierdoor.