Wat zijn mijn rechten als ik word gedwongen om strafbare feiten te plegen

Wat zijn mijn rechten als ik word gedwongen om strafbare feiten te plegen

Als je vragen hebt over je rechten of je zorgen maakt, kun je altijd bij Keerpunt terecht. Start nu jouw chat.

  • Non-punishmentbeginsel

    Als je wordt gedwongen tot het plegen van strafbare feiten, heb je recht op bescherming. Het is namelijk onwenselijk dat personen die worden gedwongen tot het plegen van strafbare feiten door de politie worden aangemerkt als verdachte. In Nederland bestaat daarom het non-punishmentbeginsel. Dit beginsel stimuleert de politie en het Openbaar Ministerie om mensen die gedwongen worden tot criminele activiteiten niet te straffen voor hun daden. Hierdoor wordt een krachtig chantagemiddel van uitbuiters weggenomen, omdat zij hun slachtoffers vaak bedreigen met straf als ze naar de politie stappen. Op deze manier blijven uitbuiters hun slachtoffers onder controle houden. In situaties waarin duidelijk is dat slachtoffers onder dwang hebben gehandeld, kan de politie bijvoorbeeld besluiten om de zaak te seponeren, geen straf op te leggen, of de straf te verminderen.

    Ondanks dat het non-punishmentbeginsel geldt voor slachtoffers van criminele uitbuiting, worden zij in de praktijk soms toch gestraft voor de misdrijven die zij onder dwang hebben gepleegd. Dit komt onder andere doordat er nog weinig bekendheid is over het non-punishmentbeginsel onder professionals, waardoor niet altijd de juiste afweging wordt gemaakt. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over hoe het non-punishmentbeginsel precies moet worden toegepast in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers altijd de bescherming krijgen waar zij recht op hebben, zet Keerpunt zich ook in voor meer duidelijkheid en bekendheid over dit beginsel.

    Word je gedwongen om strafbare feiten te plegen en word je daarvoor gearresteerd door de politie? Vraag dan altijd om een informatief gesprek met een medewerker van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Hier werken rechercheurs die gespecialiseerd zijn in mensenhandel, en bekend zijn met de rechten die jou als slachtoffer van criminele uitbuiting toekomen. In het eerste gesprek hoef je geen aangifte te doen. Dit mag wel. Het is ook belangrijk om je verhaal te delen met een slachtofferadvocaat en aan te geven dat je onder dwang hebt gehandeld, aangezien niet elke advocaat bekend is met jouw specifieke rechten als slachtoffer van criminele uitbuiting. Een advocaat heeft beroepsgeheim en mag deze informatie zonder nadrukkelijke toestemming van jou met niemand anders delen.