Wat als ik slachtoffer ben, maar ongedocumenteerd ben?

Wat als ik slachtoffer ben, maar ongedocumenteerd ben?

Als je vragen hebt over je rechten of je zorgen maakt, kun je altijd bij Keerpunt terecht. Start nu jouw chat.

 • Veilig aangifte doen

  Als je het slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, maar geen geldige verblijfspapieren hebt, durf je misschien niet naar de politie te gaan uit angst dat je het land wordt uitgezet. In Nederland is echter bepaald dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van een verblijfsstatus bij het toepassen van slachtofferrechten. Dit betekent dat ook wanneer je geen geldige verblijfsstatus hebt in Nederland, je in vrijheid aangifte moet kunnen doen van een strafbaar feit (“free in, free out”). Je kunt anoniem aangifte doen en loopt geen risico op uitzetting. De politie zal je niet doorsturen naar de Vreemdelingenpolitie.

 • Recht op een gratis tolk

  Als je de Nederlandse taal niet goed begrijpt dan kun je de politie of de officier van justitie vragen om een gratis tolk. Een tolk kan je helpen door te vertalen bij een aangifte of een verhoor.

 • Bedenktijd

  Bij de geringste aanwijzing van mensenhandel wordt een vermeend slachtoffer zonder rechtmatig verblijf maximaal drie maanden bedenktijd aangeboden door de KMar of de Politie. Tijdens de bedenktijd heeft het slachtoffer recht op verblijf in Nederland, opvang, gecoördineerd door CoMensha, het toewijzen van een zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse begeleiding en juridische bijstand van het slachtoffer, medisch onderzoek en behandeling. Het doel van de bedenktijd is het slachtoffer tot rust te laten komen, zodat deze uit de mensenhandelsituatie kan komen en kan nadenken over het meewerken aan de opsporing en vervolging van de mensenhandelaar.

 • Opvang in de COSM

  In de periode van “de bedenktijd” heb je recht op opvang in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). Dit is een specifieke opvanglocatie voor slachtoffers van mensenhandel.

 • Aangifte en tijdelijke vergunning

  Als je besluit om aangifte te doen dan geeft de politie aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) door dat je een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt. Deze vergunning is bedoeld om de opsporing van de mensenhandelaren makkelijker te maken.

 • Als de vergunning stopt: voortgezet verblijf

  De tijdelijke verblijfsvergunning is geldig zolang het onderzoek en de strafzaak loopt. Als de strafzaak wordt beëindigd dan stopt in beginsel de tijdelijke vergunning. Hierna kun je een vergunning voor voortgezet verblijf aanvragen bij de IND. Om in aanmerking te komen voor deze vergunning moet je aan kunnen tonen dat er dringende redenen bestaan die te maken hebben met de mensenhandelsituatie waardoor je niet terug kunt keren naar je land van herkomst. Een advocaat of hulpverlener kan je bij deze aanvraag helpen.

 • Als je geen aangifte kunt doen: procedure schrijnend pad

  Het schrijnend pad is een procedure die bedoeld is voor de meeste kwetsbare slachtoffers die geen aangifte kunnen doen vanwege medische of psychische redenen en die een aanvraag willen doen voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Voor deze aanvraag moet de politie een verklaring opstellen waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn dat je het slachtoffer bent geworden van mensenhandel. Daarnaast moet je bij de aanvraag voor het schrijnend pad ook een verklaring van de politie dat er sprake is van een ernstige dreiging of een verklaring van een arts meesturen waaruit blijkt dat je geen aangifte kunt doen door medische of psychische problemen.