Privacy

Privacy

Hier vind je het privacy statement van Keerpunt, beheerd en uitgevoerd namens Fier, dat van toepassing is op de website www.keerpunt.chat. Door gebruik te maken van de website van Keerpunt, deel je jouw gegevens met ons.

Graag informeren wij jou over welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en hoe jij je kunt beroepen op jouw rechten. Daarnaast vind je informatie over de cookies die we gebruiken en hun doeleinden. Keerpunt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Keerpunt zal nooit gegevens verkopen aan derden.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Als echter jouw persoonsgegevens buiten deze regio worden verwerkt, hebben wij rekening gehouden met de specifieke voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

HOE KOMEN WIJ AAN JOUW GEGEVENS?
Als je de website van Keerpunt bezoekt, dan laat je in een aantal gevallen persoonsgegevens bij ons achter:

  • Bij het invullen van formulieren
  • Navigatie door de website (betreft anonieme gegevens m.b.t. gebruik van de site)

GRONDSLAG VAN DE VERWERKING
Keerpunt moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij jouw persoonsgegevens nadat wij jouw toestemming hebben gekregen.

WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?
Keerpunt bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken
    De website van Keerpunt verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Matomo Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bekijkt en de tijd die je op onze site doorbrengt. Voorbeelden van deze gegevens zijn welke pagina’s je bezoekt op de website en hoe lang je deze pagina’s bekijkt
  • BEVEILIGING
    Keerpunt hecht grote waarde aan een integere omgang met jouw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met jouw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers.

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Keerpunt streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

De e-mail van Keerpunt wordt gehost door onze eigen organisatie (onderdeel van Fier). Als jij contact opneemt via een formulier op onze website krijgen wij daarvan per mail bericht. Hiermee komen jouw gegevens bij ons terecht en daarmee op onze eigen mailservers.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren of je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van je gegevens. Jouw gegevens blijven dan opgeslagen totdat je je uitschrijft. Aan afmelden zijn nooit kosten verbonden.

De gegevens die Matomo Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw persoonsgegevens. Deze anonieme gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Matomo Analytics. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

ONTVANGERS VAN GEGEVENS
Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben de website. Wanneer wij derden inschakelen, blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met jouw gegevens zodat jouw privacy gewaarborgd blijft.

Hosting
De website wordt gehost door onze eigen ICT afdeling. Gegevens die je achterlaat op de website van Keerpunt komen in het CMS terecht en daarmee op onze eigen servers.

CHAT MET FIER
De chat van Keerpunt wordt uitgevoerd door Chat met Fier. Chat met Fier is een onderdeel van Fier en is een van de uitvoerende organisaties van Keerpunt. Jouw gegevens worden nooit met anderen gedeeld. Alles over hoe wij omgaan met jouw privacy kun je lezen op deze pagina. Klachten of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar chat@fier.nl.

JOUW PRIVACY RECHTEN
Jij hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen je uit welke rechten dit zijn en hoe jij je hierop kunt beroepen.

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Keerpunt  via keerpunt@hetckm.nl. Kom je onjuistheden tegen in de bij ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op jouw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet

Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kun je een verzoek indienen om jouw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als je de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of als je van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als jij je hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun jij je in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op het stoppen van gebruik van gegevens
Als je wilt dat wij jouw gegevens niet meer gebruiken, kun je dat aangeven. Je kunt je afmelden voor nieuwsbrieven en e-mails van Keerpunt via de afmeldlink in het betreffende bericht of door een mail te sturen naar keerpunt@hetckm.nl 

Recht op het indienen van een klacht
Vind je dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. Je kunt ons bereiken door te e-mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@fier.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
Keerpunt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden je aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van Keerpunt.

VRAGEN?
Heb je vragen over ons Privacy Statement? Neem gerust contact met ons op via keerpunt@hetckm.nl.